El Molí

El nostre molí

L’any 2013 varem adquirir a Àustria un molí per fer farina (www.getreidemuehlen.com).

 

La característica principal del nostre molí es que la molturació del gra de blat es fa amb pedra natural (naxos). L’ús d’aquesta pedra garanteix una baixa fricció i això assegura una qualitat òptima de la farina i el manteniment de les vitamines i el germen del blat.

 

La pràctica totalitat de la molineria d’avui en dia està basada en molins de corrons d’acer. Aquests molins fan fer moltes passades al gra i van separant la farina que va sortint. El mínim de passades són 6, però és molt habitual fer-ne 12 o 15. Aquest procés fa que es perdin les aromes, per l’oxidació. La farina ha recorregut masses metres escalfant-se entre els corrons fins que no surt del molí. A més a més, normalment es separa el germen de blat per motius de conservació i per evitar enranciments. El grau d’humitat és una altra diferència: en molineria convencional s’humiteja el blat i es treballa amb una humitat d’un 14% i, per tant, és molt més fàcil que es faci malbé. Molent amb molí de pedra no és necessari humitejar el blat.

 

El molí de pedra, molt apreciat i valorat en molineria ecològica, mol amb una sola passada i després, si es vol, es tamisa per treure una part del segó.